تعداد عنوان ها: 30
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

دومین درس در جبر خطی عددی

1,400,000 ریال

نخستین درس در جبرخطی عددی

2,200,000 ریال

برنامه ریزی ریاضی

1,450,000 ریال