دستورالعمل تنظیم متن کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

استاد گرانقدر ضروری است پیش از ارسال اثر، متن کتاب خود را براساس  نمونه قالب قطع وزیری تنظیم و در سامانه بارگذاری نمایید و به تک تک موارد و توضیحات ارائه‌شده توجه فرمایید.

همچنین می‌توانید از نکات تنظیم متن کتاب در قطع وزیری و رحلی در صفحه‌بندی اثر خود استفاده نمایید.