نیروگاه‌های حرارتی : طراحی و بهره‌برداری

3,500,000 ریال