تغییر مکان مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

اساتید و دانشجویان گرامی،

به اطلاع می‌رساند مکان مرکز نشر آثارعلمی دانشگاه (ادارۀ کتاب و مجلات) به آدرس ساختمان مرکز آموزش زبان‌های خارجی (ساختمان قدیم پشتیبانی)، طبقۀ همکف تغییر یافته است.

در صورت حضور، این مرکز آمادۀ ارائۀ خدمات به شما مراجعین گرامی خواهدبود.

تلفن‌های تماس:

مدیریت مرکز:                   29902072-021

ادارۀ نشرکتب:                   29902070-021

ادارۀ مجلات علمی:            29902069-021

بخش فروش و انبار:            29902084-021

چاپخانه:                         29902068-021​​​​​​​